Contactadressen Interkerkelijk Koor Les Sirènes:

Algemeen:    info@lessirenes.nl

Voorzitter:
Mevr. J. Duindam-Otto

Secretariaat:
Mevr. M. Algra
email: bestuur@lessirenes.nl

Boekingen:

Mevr. C. Nooteboom-vd Eijk
email: boekingen@lessirenes.nl

Repetities:
Elke Woensdagavond 20.00 – 22.00 uur.
(uitgezonderd de zomervakantie)

Partycentrum “De Ark”
Van Rijnstraat 2
2678 BP De Lier